• weericoon.png Mooi weer garantie
 • deliveryicoon.png Gratis bezorgen/ophalen vanaf 95,- binnen 20km en vol = vol
 • veiligicoon.png Veiligheid voorop
 • agendaicoon.png Online reserveren

Algemene voorwaarden

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn zonder onduidelijkheden hebben wij een aantal formaliteiten opgesteld met betrekking tot de voorwaarden van de verhuur.

Bij het afhalen of brengen van het product tekent u de algemene voorwaarden voor gezien!


Algemeen

 • Aanvaarden van het gehuurde betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden.
 • Verhuurde producten van Bas verhuur mogen in geen enkel geval doorverhuurd worden aan derden.
 • Al onze prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Aansprakelijkheid/verzekering

 • De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt aan of door het materiaal. In voorkomende gevallen zal de huurder zo nodig vrijwaren en/of schadeloos stellen.
 • De huurder blijft aansprakelijk voor de eigen risico’s en voor schades aan niet verzekerde goederen.
 • De huurder dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.
 • Indien de huurder in gebreke is of blijft met betrekking tot deze voorwaarden, zullen alle kosten door Bas verhuur dan te maken, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van de huurder komen.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.

Schade of letsel

 • Voor schade aan eigendommen of letsel opgelopen door het gebruik van het gehuurde materiaal, kan de verhuurder in geen geval aansprakelijk worden gesteld ongeacht de oorzaak hiervan.
 • De huurder dient het product gelijk buiten werking te stellen in geval van gevaar ( onveilige locatie, veel regen, harde wind, storm etc.) Mocht de huurder dit negeren dan worden alle schade kosten die worden opgelopen voor u zelf.
 • In het geval van een ongeluk met het springkussen/materiaal, een gescheurd naadje van een pop of iets anders, meldt u dit bij inlevering eerlijk! Eerlijk gemelde schade wordt altijd redelijk behandeld.
 • Mocht u na het opzetten van de gehuurde producten schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte! Niet tijdig gemelde zaken, die bij ons niet bekend worden gemaakt, worden bij u in rekening gebracht.
 • Word een springkussen vies of nat terug gebracht (met uitzondering van regen) rekenen wij hier 95 euro schoonmaak kosten voor.

Diefstal/verlies

 • In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport zal het totaal bedrag voor een nieuw product en toebehoren 100% worden doorbelast.
 • De huurder is verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.

Aanvang en einde der huurperiode
De huurperiode vangt aan op de dag van afhalen van het materiaal, de periode eindigt op de dag van terugkomst van het onbeschadigde materiaal. Indien het materiaal te laat wordt terug gebracht, wordt er voor elke dag van het overschrijden van de huurperiode een volledige daghuur in rekening gebracht.


Betaling

 • Betalingen dienen afgerekend te worden bij het ophalen/bezorgen van het product. Pas als het product betaald is mag hij daadwerkelijk opgezet of meegenomen worden.
 • Pinnen is mogelijk, zowel bij ons als op locatie.
 • Genoemde prijzen zijn per stuk, indien anders vermeld.
 • Prijzen zijn per dag. Voor een extra ( aaneengesloten ) dag betaalt u 50% van de oorspronkelijke huurprijs. 

Annuleren

 • Een reservering van een product kan uitsluitend per email worden geannuleerd.
 • Mocht u een reservering willen omzetten naar een andere data is dit geheel kosteloos en zullen er geen annulering ’s kosten in rekening worden gebracht.
 • Een annulering in geval van overlijden of ziekte mag uiteraard ten alle tijd kosteloos worden geannuleerd.
 • Bas verhuur werkt met een mooi weer garantie. Bij slecht weer of een voorspelling (buienradar.nl) hiervan kun je het gereserveerde product bij ons kosteloos annuleren. Is het product eenmaal opgezet en het wordt slecht weer, dan betaald de huurder gewoon de huurprijs. Zijn wij al onderweg dan wordt er 50% van de totale huurprijs in rekening gebracht.
 • word een koelwagen, koelkast of toiletwagen geannuleerd dan rekenen wij hier ten aller tijden 25% van de totale huurprijs van. Exclusief 10 euro administratiekosten.

Gebruik van Springkussen

 • De huurder dient zich altijd te houden aan de veiligheidsregels die op het springkussen vermeld staan.
 • Eten, drinken en kauwgom is niet toegestaan op de springkussens.
 • I.v.m. veiligheid dient er tenminste 1 persoon ouder dan 18 jaar aanwezig te zijn bij een opgezet springkussen.

Water 

Het is niet toegestaan om water te gebruiken op het speeltoestel. Hiervoor hebben wij speciale waterattracties. 

Indien u toch water gebruikt zullen wij per product deel €95 in rekening brengen. Omdat de droogtijd meerdere uren in beslag neemt kunnen we niet garanderen dat het product de volgende dag droog is waardoor de volgende huurder er geen gebruik van kan maken.


Geschillen
Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

11-05-2023